Optima LKV / AFM

Optima AFM är en privat, tvåspråkig fastighetsförmedlingsbyrå i Vasa. Vi erbjuder aktiv, trygg och säker service som baserar sig på god förmedlingssed. Vi gör bl.a. alla köpeanbud och avtal skriftligt på finska/svenska. Du når oss även kvällar och helger.

IMG 9081 crop framsida2

 

 

Fastighetsförmedling Optima AFM
Storalånggatan 32, 65100 Vasa
tel. 0103 202020

info@optima-lkv.fi

 

 PL LOGO Oy Optima LKV Ab SV 398564 web

 

 

 

Öppethållningstider

Kontoret är öppet vardagar kl. 10:00 - 16:30.
Vi finns tillgängliga per telefon också utanför normala öppethållningstider, eftersom skötseln av uppdrag sker även på kvällar eller veckoslut.

 

jasen lyhyt pms6