Optima LKV / AFM

Optima AFM är en privat, tvåspråkig fastighetsförmedlingsbyrå i Vasa. Vi erbjuder aktiv, trygg och säker service som baserar sig på god förmedlingssed. Vi gör bl.a. alla köpeanbud och avtal skriftligt på finska/svenska. Du når oss även kvällar och helger.

IMG 4

 

  • Jonny Nybäck, AFM, Köpvittne
    tel. 0103 202024
    jonny.nyback[at]optima-lkv.fi

 

  • Katja Jansson, AFM
    tel. 0103 202023
    katja.jansson[at]optima-lkv.fi

Fastighetsförmedling Optima AFM
Storalånggatan 32
65100 Vasa
tel. 0103 202020

 

jasen lyhyt pms6

 

 

 

Öppethållningstider

Kontoret är öppet vardagar kl. 10:00 - 16:30.
Vi finns tillgängliga per telefon också utanför normala öppethållningstider, eftersom skötseln av uppdrag sker även på kvällar eller veckoslut.

Kommande visningar

Tag kontakt och boka privatvisning