Optima LKV / AFM

Optima AFM är en privat, tvåspråkig fastighetsförmedlingsbyrå i Vasa. Vi erbjuder aktiv, trygg och säker service som baserar sig på god förmedlingssed. Vi gör bl.a. alla köpeanbud och avtal skriftligt på finska/svenska. Du når oss även kvällar och helger.

HEMSIDO4

 

 • Johannes Heikkilä, AFM, Köpvittne
  tel.0103 202025
  johannes.heikkila[at]optima-lkv.fi

 

 • Jonny Nybäck, AFM, Köpvittne
  tel. 0103 202024
  jonny.nyback[at]optima-lkv.fi

 

 • Katja Jansson, AFM
  tel. 0103 202023
  katja.jansson[at]optima-lkv.fi

Fastighetsförmedling Optima AFM
Storalånggatan 32
65100 Vasa
tel. 0103 202020

Öppethållningstider

Kontoret är öppet vardagar kl. 10:00 - 16:30.
Vi finns tillgängliga per telefon också utanför normala öppethållningstider, eftersom skötseln av uppdrag sker även på kvällar eller veckoslut.