Köpes

Köpes radhus- eller höghustomt i Vasa eller Korsholm
Vår kund söker en rahdus- eller höghustomt. Alla objekt tas i beaktande, ta kontakt så diskuterar vi vidare. Köparen betalar förmedlingsprovision. Jonny Nybäck tel. 050-5422148 / jonny.nyback@optima-lkv.fi