Optima LKV / AFM

Optima AFM är en privat, tvåspråkig fastighetsförmedlingsbyrå i Vasa. Vi erbjuder aktiv, trygg och säker service som baserar sig på god förmedlingssed. Vi gör bl.a. alla köpeanbud och avtal skriftligt på finska/svenska. Du når oss även kvällar och helger.

 

Katja o Jonny hemsidebild 17.09.2

 

 

 

 

Fastighetsförmedling Optima AFM
Långviksgatan 37, 65100 Vasa
tel. 0103 202020

info@optima-lkv.fi

PL LOGO Oy Optima LKV Ab SV 416704 web2

 

 

 

 

 

Öppethållningstider
Kontoret är öppet vardagar kl. 10:00-16.00.
Vi finns tillgängliga per telefon också utanför normala öppethållningstider, eftersom skötseln av uppdrag sker även på kvällar och veckoslut.

jasen lyhyt pms6

 

 

 

 

Kommande visningar

Tag kontakt och boka privatvisning