Tomt för egnahemshus, 1225 m2 | 48000,00 €

Gäddadalen

Bra egnahemshustomt, 1225m², på lugnt och bra ställe i Smedsby. Nära till service och skolor, barnvänligt område. Kommunalt vatten och avlopp samt el finns färdigt på tomtgränsen. Tomten är även färdigt utstyckad och markundersökningar har även gjorts klart. Bara att ansöka om bygglov och inleda byggandet. Tag kontakt för mera information.

Ta kontakt

Bostadens basuppgifter

 • Objektnummer
  20080781
 • Läge
  Korsholm Smedsby
  Gäddadalen ,
  65610 Korsholm
 • Typ
  Tomt för egnahemshus (Fastighet)
 • Ägandeform
  egen
 • Rum
  inte klassificerad
 • Frigörs
  Frigörs genast

Pris och kostnader

 • Skuldfrittpris
  48000,00 €
 • Försäljningspris
  48000,00 €
 • Övrig information om kostander
  Övriga kostnader: Lagfart, fastighetsskatt.

Fler uppgifter om bostaden

Bostadens utrymmen och material

Husets tomt

 • Tomt ägande
  Egen
 • Fastighetsregister
  499-418-6-230
 • Typ av tomt
  Plan tomt
 • Tomtens storlek
  1225 m²
 • Fler uppgifter om tomten
  Väg fram
  Maaperätutkimus on tehty.
 • Tomtens namn
  Tomt 660/1
 • Fler uppgifter om byggrätten
  Byggrätt 360m². Mera information fås från Korsholms kommun, tel.06-3277111
 • Effektivitetsgrad
  0,30
 • Planläggningssituation
  detaljplan
 • Planläggningsuppgifter
  AO-område Kvartersområde för fristående småhus. Mera information fås från Korsholms kommun, tel.06-3277111

Tjänster och trafikförbindelser

 • Tjänster
  Tjänster: Lähellä.