Förfarande vid meningsskiljaktigheter

Ifall meningsskiljaktigheter mellan konsumenten och förmedlingsbyrån inte kan lösas med diskussioner mellan parterna kan konsumenten föra ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande. Innan ärendet tas till behandling hos konsumenttvistenämnden bör konsumenten kontakta konsumentrådgivningen på magistraten (www.kuluttajaneuvonta.fi).